Okręty Wydobywcze

Warunkiem koniecznym do pracy okrętów wydobywczo/przetwórczych jest podłączenie do floty, która stacjonuje na orbicie ciała niebieskiego

o_ferytdron.gif
Nazwa FerytDron
Klasa Okręt wydobywczy
Wytrzymałość 500
Uzbrojenie Brak
Prędkość 12
Ładowność 500
Stocznia poziom: 1
Energia poziom: 0
Pancerz poziom: 0
Cena 500 carbonium, 200 tylen
Okręty tej klasy służą do wydobywania ferytu.

o_carbodron.gif
Nazwa dron carbo v0.1
Klasa Okręt wydobywczy
Wytrzymałość 500
Uzbrojenie Brak
Prędkość 12
Ładowność 500
Stocznia poziom: 2
Energia poziom: 0
Pancerz poziom: 0
Cena 500 carbonium, 200 tylen
Okręty tej klasy służą do wydobywania carbonium.

o_rafineria.gif
Nazwa Rafineria Tylenu v1
Klasa Okręt wydobywczy
Wytrzymałość 2.500
Uzbrojenie Brak
Prędkość 11
Ładowność 10.000
Stocznia poziom: 1
Energia poziom: 0
Pancerz poziom: 0
Cena 2.750 carbonium, 1.100 tylen
Okręty tej klasy służą do zbierania tylenu z przestrzeni kosmicznej i kondensowania w większe porcje.

o_recykler.gif
Nazwa REC V.1
Klasa Recykler
Wytrzymałość 500
Uzbrojenie Brak
Prędkość 13
Ładowność 10000
Stocznia poziom: 5
Energia poziom: 0
Pancerz poziom: 0
Cena 500 carbonium, 200 tylen
Okręty tej klasy służą do zbierania surowców z pól odpadków

rec_nev.gif
Nazwa REC V.3
Klasa Recykler
Wytrzymałość 2.500
Uzbrojenie Brak
Prędkość 12
Ładowność 40.000
Stocznia poziom: 30
Energia poziom: 5
Pancerz poziom: 0
Cena 2.750 carbonium, 1.100 tylen
Okręty tej klasy służą do zbierania surowców z pól odpadków.

o_tankowiec.gif
Nazwa Tankowiec V 1
Klasa Okręt transportowy
Wytrzymałość 500
Uzbrojenie Brak
Prędkość 13
Ładowność 25.000
Stocznia poziom: 1
Energia poziom: 0
Pancerz poziom: 0
Cena 500 carbonium, 200 tylen
Okręty tej klasy służą do transportu tylenu. Dzięki nim, można przewozić tylen niezbędny do hiperskoków (dosŧępne po osiągnięciu badań tylenium)

o_naprawczy.gif
Nazwa T-PP Dewastator
Klasa Okręt naprawczy
Wytrzymałość 12.500
Uzbrojenie Brak
Prędkość 11
Ładowność 50.000
Stocznia poziom: 20
Energia poziom: 1
Pancerz poziom: 0
Cena 13.750 carbonium, 5.500 tylen
Okręty tej klasy służą do naprawiania innych jednostek w przestrzeni kosmicznej. W tym celu powinny przewozić surowce lub mieć w pobliżu okręty (nie dotyczy dronów), załadowane surowcami do naprawy (carbonium). Jeden okręt tej klasy może naprawiać maksymalnie 50 innych jednostek.

Tankerv2.gif
Nazwa Transporter
Klasa Brak danych
Wytrzymałość 2.500
Uzbrojenie Brak
Prędkość 11
Ładowność 50.000
Stocznia poziom: 15
Energia poziom: 3
Pancerz poziom: 0
Cena 2.750 carbonium, 1.100 tylen
Okręty tej klasy służą do transportu towarów pomiędzy koloniami (poza tylenem, który należy przewozić tankowcami).
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License