Uzbrojenie okrętów w Open Space

Okręty które można spotkać w grze, wyposażone są w jeden z poniższych typów uzbrojenia.

Lekkie działko moc: 20; typ: atak w kosmosie; Podstawowa, lekka broń pokładowa, stosowana głównie w myśliwcach i okrętach wydobywczych. Używana również do obrony obiektów kosmicznych.

Masser moc: 20; typ: atak obiektów kosmicznych; Masser jest podstawowym typem broni służącym do ostrzału systemów obronnych obiektów kosmicznych.

Działko plazmowe moc: 80; typ: atak w kosmosie; Ulepszona wersja lekkiego działka dzięki zastosowaniu technologii plazmy. Pozwala skuteczniej razić przeciwnika, niż przy użyciu lekkich działek.

X-Maser moc: 180; typ: atak obiektów kosmicznych; Wzmocniona wersja Massera.

Działo grawitonowe moc: 200; typ: atak w kosmosie; Duże wymogi energetyczne jakie posiada ta broń powodują, że stosuje się ją głównie w okrętach klasy niszczyciel i większych.

Dewastator moc: 400; typ: atak w kosmosie; Najpotężniejsza broń masowo produkowana. Ogromne wymagania ograniczają ja do największych okrętów klasy pancernik.

Moc Atram moc: 2400; typ: atak w kosmosie; Mityczna broń w której "uwięziono" moc Bogini Atram. Od wieków nikomu nie udało się jej zbudować. Sekret budowy tej broni zniknął razem z Obcymi. Najwytrwalsi będą w stanie skopiować tą broń opierając się na badaniach odnalezionych reliktów.

Wyrzutnia torped moc: 0, typ: atak celów w kosmosie, na koloniach. Moc zależy od rodzaju wyrzutni i użytych pocisków. Każda wyrzutnia mieści 10 torped.

typ torpedy energia koszt przeznaczenie skuteczność
MARK VI 5 000 500 carbonium, 200 tylen dowolne cele latające średni poziom
FLAK I 4 000 300 carbonium, 150 tylen myśliwce średni poziom
FLAK II 5 000 100 syntetyk, 5 kabum myśliwce wysoki poziom
AMOS 20 000 400 syntetyk, 10 kabum duże okręty, systemy obronne kolonii wysoki poziom
AMOS K 51 200 1 024 syntetyk, 16 kabum systemy obronne kolonii wysoki poziom
FLAK V2 9 800 196 syntetyk, 7 kabum myśliwce wysoki poziom

Torpedy moc: zależna od typu torpedy. Torped można używać tylko w okrętach wyposażonych w luki torpedowe. Torpedy są uzbrajane podczas załadunku na dowolnej kolonii. W grze dostępne są również inne modele torped, jednak ze względu na ich różnorodność, nie są tu wszystkie opisane.

Śmierć Gwiazdy moc: nieznana; typ: atak obiektów kosmicznych, atak w kosmosie; Ogromne rozmiary tej broni powodują, że może być transportowana tylko na małych stacjach kosmicznych. Tylko Blackirianie wiedzą jak ją zbudować.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License