Regulamin

0. Administratorem gry jest Aderek i ma on decydujący głos we wszystkich sprawach dotyczących gry.

1. Współdzielenie konta

Współdzielenie konta jest niedozwolone. Konto jest własnością jednej osoby i może być użytkowane tylko i wyłącznie przez nią. Naruszenie tej zasady będzie karane zgodnie z zasadą o multi-kontach. Za współdzielenie konta uznajemy grę dwóch lub więcej osób na jednym koncie.

2. Multi-konta

Każdy gracz ma prawo do posiadania tylko jednego konta jednocześnie w grze. Kolejne konta, należące do tej samej osoby będą kasowane. Konta służące jedynie do pushowania innych kont - nieważne czy aktywne (wysyłające surowce na konto pushowane) czy pasywne (służące jako cel ataków) również podlegają zasadzie multikontowości.

3. Zamiany kont

Zamiana kont jest nielegalna, tak samo jak handel kontami.

4. Bug-Using

Wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu gry dla własnych korzyści, tzw. bug-using, jest zabronione. Każdy gracz jest zatem zobowiązany, bezzwłocznie zgłaszać odkryte bugi do System zgłaszania błędów I-Play24 lub bezpośrednio do graczy z rangą KOS w celu wyjaśnienia niejasnego działania gry.
Za wykorzystywanie bugów w celu uzyskania korzyści w grze, gracz zostanie zablokowany na okres czasu od 1 dnia do miesiąca, w zależności od tego, jak poważny jest wykorzystany błąd. Ta sama kara dotyczy graczy, którzy wiedząc o błędzie nie poinformują o nim KOS. Gracze, którzy zgłosili znaleziony błąd w grze będą nagradzani w zależności od klasyfikacji błędu (stopnia jego wpływu na rozgrywkę)

Zastrzegamy sobie prawo do odszkodowania w wysokości spowodowanych przez gracza szkód plus wynikających z nich kosztów manipulacyjnych.

5. Wymuszenia i groźby

Wymuszenia i groźby między graczami, nawiązujące do realnego życia, będą karane tymczasową blokadą konta, z którego zostały wysłane lub jego kasacją. W zależności od wymiaru wykroczenia, KOS ma prawo zablokować dowolne z usług gry.

6. Spam

Spam, bez względu na formę (wiadomości itp.) mający na celu utrudnianie gry graczowi jest niedozwolony.

7. Ogólne zasady

Wymaga się od wszystkich graczy, żeby traktowali innych użytkowników z szacunkiem i kulturą. Używanie wulgaryzmów lub obraźliwe traktowanie innych graczy może zostać ukarane blokadą konta przez KOS.

8. Regulamin i zasady panujące w barze Open Space (chat)

Od każdego biorącego udział w rozmowach prowadzonych w barze, wymagamy kultury, za jej brak uznajemy: przeklinanie, obrażanie innych osób, brak reakcji na prośby administratora/moderatora baru, flooding, spaming (jako, że jest to bar, nie obowiązuje nas trzymanie się wątków, natomiast totalnie bezsensowne wiadomości będą usuwane i "nagradzane" ostrzeżeniem).

9. Cofnięcie kar

Wszelkie wykonane kary nałożone przez jednego z KOS mogą być uchylone przez innego KOS tylko pod warunkiem, że uzyska on zgodę od Właściciela gry - Aderka. Jeżeli gracz próbuje ominąć podjętą przez KOS decyzję np. powierzając tą samą sprawę innemu KOS (wyjątkiem jest zgłoszenie sprawy do Właściciela gry) to może to doprowadzić do całkowitego wykluczenia z gry i kasacji konta.

10. Odszkodowania

Jeśli gracz ucierpiał przez wady i błędy w grze, ma prawo dochodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowanie. Do uzyskania odszkodowania wymagane jest udokumentowanie straty i dokładny opis sytuacji w której gracz poniósł straty. Ewentualną decyzję w sprawie przywrócenia stanu konta w grze podejmuje Właściciel gry, który może być poinformowanym o zaistniałej sytuacji przez KOS.

11. Odpowiedzialność Teamu Open Space

Przynależność do Teamu Open Space nie daje żadnych podstaw do łamania regulaminu gry. Każdy członek Teamu, co do którego istnieje podejrzenie łamania zasad, będzie karany wg. regulaminu, a następnie, po decyzji Właściciela Gry może zostać usunięty z Teamu. KOS posiada konto w grze, lecz obowiązuje go zakaz atakowania innych graczy. KOS ma prawo grać pasywnie, tj. rozwijać swoją planetę (planety), rozbudowywać stację kosmiczną i wymieniać się surowcami (ale tylko w obrębie sojuszu "KOSy"), kolonizować nowe planety.

12. Przetwarzanie danych osobowych

Rejestrując się w grze zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych, złożonych podczas rejestracji, przez team OS, grupę I-Play24 oraz podmioty im podległe. Kierownictwo I-Play24, będące głównym udziałowcem OpenSpace, nie przekaże danych graczy do innych podmiotów, z wyjątkiem podmiotów podległych grupie I-Play24. Dane pozyskane podczas rejestracji będą służyć między innymi celom statystycznym jak i promocyjnym (nowych produktów grupy I-Play24 jak i podmiotów podległych i współpracujących).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License