Podboje

Żyjąc w OpenSpace nie można uniknąć walki z innymi graczami, jak również z Federacją.

Tocząc boje na orbitach różnych ciał niebieskich można je przejąć lub zniszczyć.

Podczas bitew powstają pola odpadków, które w sprzyjających warunkach mogą zamienić się w małe asteroidy (do 15 pól) lub planetoidy (wielkość zależy od ogromu odpadków).

Obiekt kosmiczny można przejąć niszcząc jego systemy obronne oraz gdy właściciel nie ma opłaconego prawa własności. W drugim przypadku możliwe jest również zniszczenie atakowanej kolonii, jeżeli siła ognia jaką dysponuje atakujący jest zbyt duża w stosunku do wielkości kolonii.

Do zniszczenia małej asteroidy wystarczy jedna Śmierć Gwiazdy. Planetoida o 20 polach wymaga już użycia kilku Śmierci Gwiazd.

Pewnym wyjątkiem jest walka ze stacją kosmiczną, jako obiekt specjalny nie można jej zniszczyć całkowicie, jedynie można ją uszkodzić.

Walka nie musi odbywać się jedynie przy użyciu broni konwencjonalnej. Można wywołać bunt na kolonii przeciwnika, wówczas systemy obronne są nieaktywne. Dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze skażenie kolonii poprzez atak skażonymi torpedami. Wywołana w ten sposób kwarantanna znacznie ogranicza obronę kolonii. Właściciel musi odkazić kolonię i każdą flotę, która pobrała ładunek ze skażonej kolonii. Odkażanie kolonii możliwe jest poprzez dostarczenie retriwów w rejon wskazany przez stację medyczną, flotę można odkazić samemu poprzez jej złomowanie lub poprzez pracę co najmniej 50 naukowców (we flocie muszą być okręty wyposażone w wyrzutnie torped, które mają odpowiednie czujniki, opcja odkażania znajduje się w menu luków torpedowych).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License