On Line

Okienko "On-Line" pokazuje listę wszystkich aktywnych graczy będących w grze. Po lewej stronie nicka jest emblemat rangi, na której jest obecnie Gracz. Cyfra w nawiasie po prawej stronie nicka, pokazuje średni czas w minutach od ostatniej aktywności Gracza.

Na dole okienka jest podana informacja o ogólnej liczbie aktywnych w danej chwili graczy, oraz o osobach będących w tym samym układzie słonecznych.

online.gif

Na tej liście pojawią się też dodatkowe emblematy jeżeli gracz ma wykupione konto premium premium.png , lub jest w sojuszu, który ma zdefiniowany herb.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License