Okno Nawigacji

Jednym z najważniejszych okien dla Gracza jest okienko mapy. To tutaj Gracz może bezpośrednio sterować ruchami flot, może skanować okoliczne obiekty kosmiczne lub dodawać boje (punkty nawigacyjne w organizerze).

Poniżej przedstawione zostało przykładowe okno nawigacyjne, z opisanymi detalami widocznymi na zrzucie ekranu.

MapaNavi.gif

Po rozwinięciu legendy mapy, wyświetlona zostanie pełna lista obiektów kosmicznych, które można napotkać w grze.

Legenda.gif

Klikając na obiektach znajdujących się na mapie, możemy wydawać aktywnej flocie różne rozkazy. Najczęściej używane rozkazy pojawiają się w formie menu.

infoIcoOver.gif

Info - podaje ogólne informacje o wskazanym obiekcie/flocie

skanIcoOver.gif

Skan - wywołuje rozkaz skanowania wskazanego obiektu (jeżeli we flocie są okręty Obcych np. Skoczek, Open Space I lub Goldmoon, możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o skanowanych obiektach)

kursIcoOver.gif

Kurs - wydaje flocie rozkaz przelotu na wskazany punkt

atakIcoOver.gif

Atak - rozkaz ataku wskazanego obiektu kosmicznego lub floty

JollyRoger.gif

Rabuj - Mając we flocie okręty typu BB -V- Bat, można podjąć próbę przejęcia ładunku ze wskazanej floty lub kolonii (również ze stacji granicznej i stacji sojuszu)

WaypointOver.gif

Boja - dopisuje do organizera wpis z koordynatami wskazanego obiektu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License