Formacje

Formacja to grupa kilku flot, jednego lub różnych graczy, utworzona w celu uzyskania większej siły ognia, co może się przydać w ataku na silniejszego Gracza. Prawo do jej tworzenia otrzymujemy po osiągnięciu 5 poziomu w badaniach nawigacji.

Formacja składa się z floty głównej, umieszczonej centralnie, oraz kilku (standardowo do 4) ustawionych w pobliżu. Floty w formacji można w każdej chwili przemieścić na inne miejsce. Jeżeli mamy potrzebę, to w czasie walki, możemy wydawać z poziomu sterowania flotami rozkazy ruchu dla flot i tym samym uzyskać jeszcze lepszą konfigurację podczas walki.

Ilość flot dołączanych do formacji zależy od doświadczenia okrętu flagowego znajdującego się w centrum formacji. Każde 20 punktów doświadczenia pozwala na dołączenie jednej floty więcej. Przy czym na jeden pozycji w formacji może znajdować się kilka flot (pod warunkiem że liczba flot pomnożona przez 20 będzie mniejsza od doświadczenia okrętu flagowego).

Dodatkowo w formacji wydzielono miejsce dla floty naprawczo/remontowej oraz floty recyklerów - ignorują rozkaz ataku wydawany formacji. Jeżeli wydamy im rozkaz ataku to strzelają jako ostatnie, czyli po tym jak strzelą floty na flankach i centrum.

Floty w trybie agresywnym atakują cel znajdujący się najbliżej. Dowódca formacji ma podgląd uszkodzeń wszystkich flot wchodzących w skład formacji. Każdej flocie będącej w formacji, można wydać rozkaz atakowania konkretnego celu. Np. jedna flota ostrzeliwuje kolonie, inna ściąga na siebie ogień z floty na orbicie a trzecia mając czyste pole, strzela do floty wydobywczej.

Pierwsza zawsze strzela flota o najwyższym numerze w formacji. Czyli np. najpierw z pozycji 5, potem 4 itd. Ostatnia strzela flota w centrum. Floty na pozycjach transportowo/naprawczej, recyklerów i wywiadu nie atakują.

Najważniejszym atutem formacji jest fakt, że można go tworzyć z flot sojuszu. Jedynym warunkiem jest posiadanie takiej samej, lub wyższej rangi w danym sojuszu (im wyższy numer rangi tym jest słabsza w ocenie dowodzenia). Oczywiście nazwy rang w sojuszu zależą tylko od jego zarządu.

Formację możemy przesuwać w kierunku swoich kolonii, lub na konkretne współrzędne. Bardziej zaawansowani gracze (co najmniej 21 zaliczonych misji od Marcjan, lub 28 od Wragburian, lub 33 od Aderian, lub 21 od Blackirian) mogą podać sam kurs, nie znając dokładnego miejsca przeznaczenia. Opcja ta jest przydatna podczas pościgu lub śledzenia kogoś, gdy nie wiemy dokładnie dokąd leci.

Bardzo ważnym atutem formacji jest możliwość dokonania wspólnego hiper skoku ( 1 okręt to 1 jednostka tylenu na pojedynczy skok ). Tylen niezbędny do skoku jest brany z ładowni floty, która ma dość paliwa do skoku (np. z bezpiecznej od ostrzału floty transportowej). Skok wykonywany jest z technologią floty dowodzącej.

Oczywiście bezpieczeństwo środka formacji oraz flot wspomagających zależy od sprytu przeciwnika, który może po przeskanowaniu wydać rozkaz ataku konkretnego celu.

Dodatkowo każdej flocie w formacji można przydzielić inny poziom precyzji strzału.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License