Doświadczenie Floty

Okręty występujące w grze to zautomatyzowane bezzałogowe jednostki, które obdarzone sztuczną inteligencją (SI), walczą dowodzone przez swoich żywych dowódców. Sztuczne inteligencje otrzymują polecenia, od kontrolerów, którzy znajdują się na okrętach flagowych (specjalne wersje standardowych okrętów oznaczone dopiskiem FL, lub małe stacje). Każda SI (okręt) biorąc udział w działaniach wojennych (misje), zyskuje doświadczenie, które wyrażane jest w punktach. Większe doświadczenie, pozwala SI lepiej celować swoimi działami, pozwala też unikać bezpośrednich trafień od wrogich okrętów. Kiedy przewaga doświadczenia po jednej ze stron walczących znacznie przekracza 100 punktów, bardziej doświadczona strona konfliktu zyskuje dodatkową skuteczność ostrzału. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, naturalnym jest dążenie do jak najlepszego wyszkolenia swoich SI. W celu przyspieszenia szkolenia jednostek gracza, powołana została opcja reorganizowania floty.

Mechanizm reorganizacji polega na wymianie doświadczeń między SI, co pozwala podnieść doświadczenie jednostek słabo doświadczonych, kosztem doświadczenia najlepszych SI.

Przykład:

Flota gracza składa się z następujących grupek okrętów typu pancernik.

Ilość Doświadczenie
500 0
200 30
200 50

Jeżeli naprzeciw tej floty staną okręty o doświadczeniu 15, to Gracz, nie ma co liczyć na skuteczne celowanie 500 z 900 pancerników, skuteczne wyeliminowanie wroga, poprzez skupienie na nim całego ostrzału nie da pożądanego efektu.

Jeżeli gracz, skorzysta z rozkazu reorganizowania floty (kliknie "uśrednij", w tabelce w "Sterowanie flotami", gra przeniesie część doświadczenia z najlepszych jednostek, do nowo wyprodukowanych SI .

Efektem tego rozkazu, będzie uzyskanie grupy 900 okrętów, o doświadczeniu 16, które będą mogły w bitwie skupić ostrzał swoich dział na konkretnym typie wrogich okrętów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License