Budynki

Budynki na koloniach

W świecie OpenSpace każdy Gracz może dowolnie rozbudowywać swoje kolonie, samodzielnie decydując o tym co chce i w jakiej ilości na nich posiadać. Jedynym ograniczeniem jest powierzchnia nadająca się do rozbudowy.

Centrum Badań - tu naukowcy opracowują nowe technologie. Centrum badań można budować na kilku planetach, a ponieważ każde centrum pracuje niezależenie, posiadanie kilku planet z laboratoriami jest jak najbardziej wskazane. Każdy kolejny poziom CB skraca czas potrzebny na przeprowadzenie badań. Maksymalny poziom rozbudowy CB 120.

Systemy obronne - centrum sterowania i dowodzenia systemami obronny obiektów kosmicznych.

Budynki które można rozbudować

farma_taranis.gif

Farma żywności - Budynek ten wytwarza naturalną żywność. Produkuje: 5000 jednostek na godzinę. Wymaga 1 000 jednostek powierzchni. Tylko na planetach.

kop_carb.gif

Kopalnia Carbonium - Do ciężkiej pracy przy wydobywaniu carbonium na planetach używa się droidow. Produkuje: 15 000 na godzinę. Wymaga 1 000 jednostek powierzchni. Tylko na planetach.

kop_ferytu.gif

Kopalnia Ferytu - Specjalnie zaprojektowane droidy wydobywają feryt z głębi księżyców. Produkuje: 20 000 na godzinę. Wymaga 1 000 jednostek powierzchni. Tylko na księżycach.

rafineria.gif

Rafineria Tylenu - W pasach asteroid buduje się specjalne przetwórnie, które kierują droidy od asteroidy do asteroidy w celu pozyskania tylenu. Produkuje: 20 000 na godzinę. Wymaga 2 000 jednostek powierzchni.

rafineria.gif

Przetwórnia Tylenu - Na planetoidach buduje się specjalne przetwórnie w celu pozyskania tylenu. Produkuje: 20 000 na godzinę.
Wymaga 2 000 jednostek powierzchni.

stocznia.gif

Stocznia - To tu można budować okręty kosmiczne. Im wyższy poziom rozbudowy, tym więcej typów okrętów jest dostępnych, oraz skraca się czas budowy. Wymaga 5 000 jednostek powierzchni.

tcargo.gif

Transcargo - To tu możesz nabyć towary wystawione przez innych obywateli OpenSpace, lub wystawić własne po ustalonej przez siebie cenie. Od poziomu rozbudowy TransCargo uzależniony jest zasięg, na który można przesyłać surowce. Każdy poziom rozbudowy TransCargo zwiększa zasięg przesyłu towarów o 200 jednostek. Handel możliwy jest za adrium lub surowiec za surowiec . Wymaga 1 000 jednostek powierzchni.

Budynki specjalne, możliwe do rozbudowy jedynie na stacji kosmicznej

raf_rasowa_syntetyk.gif

Rafineria syntetyku - Na stacji kosmicznej, można wybudować rafinerię syntetyku. Syntetyk wytwarzany jest z carbonium w stosunku 1000:1. Wymaga 2 000 jednostek powierzchni.

raf_rasowa_kabum.gif

Rafineria kabum - Na stacjach kosmicznych, można budować rafinerię kabum. W procesie rafinacji z 1000 jednostek tylenu powstaje 1 jednostka kabum. Wymaga 2 000 jednostek powierzchni.

raf_rasowa_alk.gif

Rafineria alkoholu - Wragburianie na swoich stacjach kosmicznych, mogą budować rafinerię alkoholu. W procesie rafinacji z 1000 jednostek żywności powstaje 1 jednostka alkoholu. Wymaga 2 000 jednostek powierzchni.

raf_rasowa_laud.gif

Rafineria laudanux - Na stacjach kosmicznych, można budować rafinerię laudanux. W procesie rafinacji z 1000 jednostek żywności powstaje 1 jednostka laudanux. Wymaga 2 000 jednostek powierzchni.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License